fbpx

De planning is voor elk nieuwbouwproject een erg belangrijk item. Bij het project Boserf – Veldhoven worden 13 woningen gerealiseerd. Om aan alle eisen te voldoen, doorloopt het project een aantal fases. Hieronder is de volledige planning uiteengezet, zodat je een beeld krijgt van de te zetten stappen.

Planning

Januari 2021

Bestemmingsplan vastgelegd

Februari 2022

Technisch ontwerp

Mei 2022

Omgevingsvergunning

November 2022

Aanneemovereenkomst

Januari 2023

Notariële overdracht

Januari 2023

Start bouwfase